Online booking E-shop

Economic department


Contact information

Company management


Panství Bechyně s. r. o.
Zámek 1
391 65 Bechyně
Czech Republic

IČO: 28086571, DIČ: CZ28086571
Společnost je registrovaná na Krajském soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 16418.
ID datové schránky: 93zsa59

Silvia Šťávová, MBA
GSM: +420 734 606 437
info@panstvi-bechyne.cz

Nicole Šťávová, MA
GSM: +420 734 606 437
stavova@resort-bechyne.czfinancial department

Martina Dolínková
GSM: +420 734 606 437
ucetni@resort-bechyne.cz


Payroll accounts

Martina Minářová
GSM: +420 603 778 769
mzdy@panstvi-bechyne.cz