Online rezervace E-shop

Hřiště


ZIMNÍ PROVOZ

Golfový areál Bechyně je od 20. listopadu 2023  - do konce března 2024 UZAVŘEN

Platí zákaz vstupu na cvičné plochy pro členy i nečleny klubu!
Na zimní období jsou výhradně pro členy 1. Jihočeského golfového klubu připraveny zimní greeny na velké louce (jamky 1,2,7,8,9).
Pokud nejste členem klubu a rádi byste si na našem hřišti přesto zahráli, rezervujte svůj čas hry v mobilní aplikaci TÝČKO, kde po Vaší registraci/přihlášení provedete samoodbavení a on-line platbu. Poplatek za green fee 5 jamek se zimní slevou činí 200 Kč za hru.

Recepce bude odpovídat na Vaše dotazy od 22. listopadu do začátku nové golfové sezony 2024  výhradně emailem nebo telefonicky v pracovní době od pondělí do pátku 8 - 16,30 hodin.

Děkujeme a těšíme se na viděnou v příští golfové sezoně!

Kupte si již nyní členství v našem klubu na příští rok a hrajte bez omezení, kdykoli se vám bude chtít.

Rezervace golfové hry

Krátce o hřišti

V anketě Golfový areál roku 2022 jsme se umístili na 2. místě v kategorii Nejkvalitnější devítijamkové hřiště.

Klub byl založen v roce 1994 a téhož roku začala i výstavba hřiště. V červnu 1996 se na hřišti již začalo hrát.
Projektantem hřiště je Kamil Pilát. Jedná se o hřiště rovinaté, rozmístěné na lesních loukách
s výjimkou dvou jamek, které jsou přímo v lese. 

Golfové hřiště v Bechyni se nachází přímo v Černické oboře, kterou založil Petr Vok z Rožmberka již v roce 1586 a nachází se 7 km od Bechyně. Uprostřed obory leží obdélníková louka 500 × 200 metrů, kde roste přes dvacet letitých stromů. Na louce se nachází celkem pět jamek z devíti. Mohutné listnáče s rozložitými korunami mají dvojí efekt – na jedné straně jste okouzleni jejich krásou, na straně druhé si říkáte: jak zahrát ránu a netrefit přitom strom? A to jsou na hřišti ještě dvě zvláštní lesní jamky, kde hrát mimo fervej znamená skoro vždy ztracený či nehratelný míč.

Bechyňské hřiště patří z hlediska zasazení do krajiny ke skvostům. Zvláště při západu slunce, v podvečer, má celý areál vznešenou atmosféru. Přispívá k tomu i zemanská tvrz, v níž je klubovna a restaurace, a také barokní zámeček, který je poblíž drivingu. Jamky na ústřední louce jsou přehledné a rovné, jen je potřeba dát pozor na zmíněné stromy a vzít v úvahu celkovou délku ran. Je zde i několik nepříjemných struh (trestných oblastí), kam může míček po doběhu zapadnout. Naopak lesní jamky se stáčejí a kvůli okolnímu porostu je potřeba míč umístit co nejpřesněji. Hřiště jako celek není jednoduché, ale začátečník si především na ústřední louce skvěle zahraje. Bankrů okolo nevelkých greenů není mnoho, fervejové bankry jsou mezi jamkami č. 2 a 7. Ať už tu zahrajete jakýkoli výsledek, výjimečné prostředí by mělo vždy zajistit příjemný zážitek.

Náš golfový klub se pyšní hlavně tím, že je v jižních Čechách tím nejstarším. O jeho historii se dočtete ZDE


O Provozu hřiště

Každou středu je omezený či zastavený provoz DRIVING RANGE přibližně do 16:00 hodin.
Prosíme sledujte značení na parkovišti hřiště. Děkujeme za pochopení.

Každý pátek je DRIVING RANGE nebo cvičné greeny PUTTING a CHIPPING uzavřeny z důvodu tréninku golfové školy
a to od 16:00 do 17:30 hodin.

Více informací na recepci.


Otevírací doba

pondělí - neděle 8:30 – 19:00 hodin

*Změna otevírací doby vyhrazena.

Místní pravidla

Pokud chcete zviditelnit vaši firmu na našem hřišti, tak nás prosím kontaktujte.Plán hřiště


Jamka č. 1/10; par 4 (HCP 9, 10) žlutá 348, červená 316

Dráha jamky vede přímo od odpaliště po louce, po levé straně se nachází košatý dub, který často bývá cílem Vašich ran. Před Vámi, ve vzdálenosti cca 50 metrů, je úzká příčná strouha označená jako trestná oblast, vpravo za ní je strom (lípa). Podél levé strany je trestná oblast, tvořená převážně suchou úzkou strouhou, její součástí jsou i 2 jezírka. Jamka je touto trestnou oblastí oddělena od jamky č. 2. Fairway je rovná, obklopuje jí hustší, ale nízký rough. Green je střední velikosti a z pravé strany jej chrání nevelký plochý bunker. Vzadu za jamkovištěm je nižší terénní zatravněný val, který brání přeběhu míče daleko za green.


Jamka č. 2/11; par 4 (HCP 3, 4) žlutá 389, červená 337

Tato jamka směřuje zpět ke klubovně. Opět je fairway rovná a přehledná, lemovaná roughem. Dominantou jamky jsou stromy uprostřed fairwaye, které Vás mohou potrápit, jak při první, tak i druhé ráně, pokud je z odpaliště nedokážete přehrát. Podél levé strany je stejná trestná oblast, kterou již znáte z jamky č. 1. Druhá jamka je o několik desítek metrů delší než první a hraje se do mírného kopce. Za jezírky stojí „budka“ vodárny, která je v místních pravidlech označena jako nepohyblivá závada. Zároveň s ní jde přes farway příčná stouha(trestná oblast), většinou trávou zarostlá a suchá. Green druhé jamky chrání zleva jeden a vzadu druhý bunker, za kterým je ve větší vzdálenosti hustý rough, kde se míče obtížně hledají. Vpravo vedle greenu je vzrostlý dub.


Jamka č. 3/12; - par 3 (HCP 17, 18) žlutá 136, červená 131

Jamka se nachází na druhé části golfového hřiště, proto je nutné na tuto jamku přejít silnici. Odpaliště je zde vyvýšené. Po pravé straně se před stromy a silnicí nachází plot, který vyznačuje hranici hřiště (aut). Na této jamce je z důvodu bezpečnosti doporučeno neodpalovat míč po dobu, kdy po silnici prokazatelně jede jakýkoliv dopravní prostředek. Mezi odpalištěm a greenem je ovocný strom, který může být spíše psychickou než fyzickou bariérou. Asi 20 metrů za stromem směrem k jamkovišti začíná farway. Před vlastním jamkovištěm je umístěn bunker. Další bunkery jsou vpravo a vlevo a chrání jamkoviště v zadní části. Green je středně velký, navíc je zde zatravněná prohlubeň a před lesem nízký val.


Jamka č. 4/13 – par 4 (HCP 15,16) žlutá 300, červená 275

K další jamce se dostanete lesní cestou a po prkenné cestě přes louku. Na odpališti první tzv. „lesní“ jamky je před Vámi vidět kratší, ale přiměřeně široká fairway, vpravo vysoký štíhlý dub. Na pravé straně přilehlého lesa je plot, označující hranici hřiště (aut). Z ohybu jamky (typu levo-pravý dogleg), je již vidět na green, který je středně velký. Nalevo ho chrání větší bunker. Místním specifikem je travnatý pahorek před jamkovištěm, proto pro dosažení greenu je třeba ránu přizpůsobit.


Jamka č. 5/14 – par 5 (HCP 1, 2) žlutá 487, červená 455

Jedná se opět o tzv. „lesní“ jamku kde green není v dohledu. Fairway je poměrně přehledná. Vodítkem pro směr hry je osamocený vysoký strom, stojící přímo uprostřed dráhy. Po obou stranách je jamka lemována lesem, který je označen jako trestná oblast. Po pravé straně probíhá plot, který označuje trestnou oblast se zákazem hry a je zakázáno jej přelézat. Poslední třetina dráhy je takřka pravoúhlý dogleg (umazáno). Z ohybu se otevírá výhled na green, který je menších rozměrů. Green je z pravé i levé strany a částečně i zezadu chráněn mělkými bunkery.


Jamka č. 6/15 – par 3 (HCP 11, 12) žlutá 166, červená 160

Lesní cestou se vrátíte na menší louku za klubovnou, kde jste už hráli jamku č. 3. Celá louka je uzavřena plotem vyznačujícím hranici hřiště (aut). Z vyvýšeného odpaliště vidíte na green. Před odpalištěm je nízký rough, který protíná několik ovocných stromů, cca 3 metry za nimi již začíná farway. Green je podlouhlého tvaru s mělkými bunkery na obou stranách. Za greenem ve vzdálenosti cca 10 metrů se nachází strouha, označená jako trestná oblast se zákazem hry, oddělující jamku od cvičných ploch. Po pravé straně je vyznačena drop zóna pro případ, že nenajdete vhodné místo, kam spustit míček v případě, že skončí v trestné oblasti se zákazem hry.


Jamka č. 7/16 – par 5 (HCP 13, 14) žlutá 460, červená 416

Tato jamka je umístěna opět na velké louce. Zde je vlevo po celé délce této jamky plot, který označuje hranici hřiště (aut). Mezi dráhou a plotem je hustý rough s několika sloupy elektrického vedení. Jamku protíná strouha, která pokračuje z jamky č. 2 a je nedaleko odpališť. Z odpaliště před Vámi leží fairway jako na dlani. Napravo je strom a za ním bunkery, které oddělují tuto jamku od jamky č. 2. Pro druhou ránu je třeba si dát pozor na vysoký rough po pravé straně, který je schován za padlým kmenem a obtížně se v něm hledají míčky. Green je podlouhlý a zprava chrání jamkoviště bunker, vzadu je pak nižší zatravněný ochranný val. Zleva je vodní překážka, která částečně chrání green i zpředu.


Jamka č. 8/17 – par 3 (HCP 5, 6) žlutá 142, červená 136

Hrací plocha této jamky se od odpaliště rozšiřuje, fairway je pouze před greenem, ostatní plocha je sečená jako rough. Plot na levé straně tvoří hranici hřiště (aut). Za stromem na levé straně je vysoký rough. Plochu protíná příčná strouha. Podlouhlý green se svažuje směrem k odpališti. Napravo jamkoviště je menší, ale hlubší bunker. Vlevo u přední části greenu je vodní překážka a za ní se nachází další bunker. Za jamkovištěm je větší terénní prohlubeň neboli travnatý bunker. Za ním je zatravněný val. Několik stromů po pravé straně by nemělo být pro hráče nebezpečím, ale občas zde míč končí, většinou však v hratelné poloze.


Jamka č. 9/18 – par 5 (HCP 7, 8) žlutá 446, červená 369

Poslední jamka probíhá podél příjezdové silnice s alejí kaštanů, za nimiž je plot, který tvoří hranici hřiště (aut), šikmé podpěry plotu můžou být v některém případě nepohyblivou překážkou. I na této jamce doporučujeme neodpalování míčku po dobu průjezdu dopravních prostředků. Odpaliště je opět trochu vyvýšené, podél aleje stojí několik osamocených dubů, které díky rozměrným korunám mohou zachytit váš odpal. Napravo na hranici mezi touto dráhou a dráhou jamky č. 1 stojí také velký strom, ale fairway je dostatečně široká pro hru, takže váš míček má dostatek místa pro nerušený dopad v případě rovné rány. Ve vzdálenosti cca 50 metrů před greenem opět dráhu protíná příčná vodní překážka a po obou stranách ční do značné výše mohutné stromy. Green je střední velikosti, obklopen ze tří stran zemním zatravněným valem. Mezi vyšším zadním náspem a jamkovištěm je bunker.