Online rezervace Dárkové poukazy

Pozvánka na valnou hromadu 1. JČGKB


26Říj, 2020

Dovolujeme si pozvat všechny členy na Valnou hromadu 1.JČGKB, která se koná 4. 12. 2020.


P O Z V Á N K A

 na

 Valnou hromadu 1. Jihočeského Golfového Klubu Bechyně,

 která se bude konat v pátek 4. prosince 2020 od 17:00 hodin v klubovně 1.JČGKB v Sudoměřicích u Bechyně.

 

Program:

17:00   Zahájení, úvodní slovo prezidentky klubu

17:10   Volba pracovního předsednictva

17:20   Schválení programu valné hromady a případných změn

17:40   Zpráva prezidentky klubu o činnosti v roce 2020 a výhled na rok 2021

17:50   Volba nového člena výboru 1.JČGKB po odstupujícím Petru Bláhovi

18:00   Zpráva o hospodaření klubu v roce 2020 a výhled na rok 2021

18:20   Zpráva revizní komise

18:30   Reprezentace klubu v roce 2020

18:50   Dotace pro klub

19:00   Různé

19:10   Diskuze

20:00   Závěr

 

 Vážení členové klubu, tímto si Vás dovolujeme pozvat na výše uvedenou řádnou Valnou hromadu. Svoji účast prosím potvrďte prostřednictvím e-mailu info@golf-bechyne.cz do 1. 12. 2020. Pro členy bude připraveno občerstvení.

 Těšíme se na setkání s Vámi.

 V Bechyni, dne 23. 10. 2020

Nicole Šťávová, M.A.

Prezidentka 1. JČGKB

Další novinky