Online rezervace Dárkové poukazy

Ubytovací zařízení se otevírají pro hosty


22Kvě, 2021

Po zhruba půl roce můžeme opět přivítat hosty.


Vážení a milí hosté,

jsme velmi rádi, že můžeme začít s ubytováním hostů i mimo ty kteří přijíždí na služební cesty. Své dveře hostům otevírají hotel Panská, penzion Černická obora tak i Černická hájenka. Ještě raději jsme, že na nás hosté nezapomněli a již nám chodí rezervace na zbývající část sezóny. Samozřejmě dnešní doba s sebou nese i povinnost prokázat se bezinfekčností nákazy sars-cov-2, který tak změnil naše životy. 

Poskytovat ubytovací služby bude možné všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:

 • Podstoupili kompletní očkování proti onemocnění covid-19 a mají o tom certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví ČR. Od poslední dávky muselo uplynout alespoň 14 dnů.
 • Prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 90 dnů.
 • prokáží se potvrzením od zaměstnavatele o negativním výsledku testování ( absolvovaným nejdéle před 72h), či čestného prohlášení zákonných zástupců o testování ve škole (absolvovaným nejdéle před 72h), možnost samo testovaní antigenním testem na místě. Děti do 6ti let jsou z povinnosti prokázání se vyjmuty.


Asociace hotelů a restaurací má na svých stánkách aktualní znění dodatku platném od 25.5.2021:

http://ahrcr.cz/Upload/xxx/maloobchody-od-25-5-0485.pdf 

a dále pak opatření, které budou platné od 31.5.2021:

http://ahrcr.cz/Upload/xxx/maloobchody-a-sluzby-od-3152021.pdf 

Děkujeme za dodržování stanovených pravidel.

Moc se na vás těšíme.

Další novinky

 • 06Čer, 2021
  Jamkové mistrovství odehráno

  V sobotu 6. června 2021 se na bechyňském golfovém hřišti odehrálo tradiční jamkové mistrovství.

 • 22Kvě, 2021
  Ubytovací zařízení se otevírají pro hosty

  Po zhruba půl roce můžeme opět přivítat hosty.

 • 20Dub, 2021
  Bezpečný golf

  Již je to více než rok co se nám otočil život vzhůru nohama. Minulý rok jsme si užili fajn golfové léto, ale letošní jaro je opět v rytmu protiepidemických opatření.