Online rezervace E-shop

Historie


Jak šel čas


Původně knížecí hradiště v Bechyni, zmiňované již v 9. století, stojí na nejjižnějším skalním výběžku nad soutokem říčky Smutná a řeky Lužnice. Z majetku pražských biskupů "pustou horu Bechyni" získal před rokem 1268 král Přemysl Otakar II. a vybudoval zde kamenný hrad. Během vlády krále Jana Lucemburského bylo roku 1323 v předhradí založeno město obehnané hradbami. K mohutnému opevnění hradu došlo v 15. století.

Od sedmdesátých let 13. století se střídali majitelé. Roku 1340 byla Bechyně v držbě pánů ze Šternberka (znovu v letech 1477 až 1530, následně 1596 až 1715), od nichž ji v roce 1367 získal markrabě Jošt. Za Bechyňů z Lažan, na přelomu let 1422 až 1423, došlo k vypálení města husitským hejtmanem Janem Hvězdou z Vícemilic. Hrad byl ale dobyt Prokopem Holým až v roce 1428.

Z nejstaršího sídla, přestavovaného zejména v roce 1477 a pak v letech 1510 až 1527, jsou dodnes dochovány části dvou podélných staveb, spojených příčným křídlem, které bylo v době renesance připojeno k nově vybudovanému tzv. Vokovu zámku. Čtvrté křídlo, ukončující jižní stranu nádvoří, bylo v roce 1791 strženo.

Po éře Švamberků, majitelů Bechyně od roku 1530, zde v letech 1569 až 1596 vládl Petr Vok z Rožmberka. Konala se zde jeho svatba (14. 2. 1580) s Kateřinou z Ludanic. Sňatkem Marie Terezie ze Šternberka roku 1715 s Janem Leopoldem hrabětem Paarem přechází Bechyně do majetku Paarů, kteří zde setrvali až do roku 1948, kdy zámek zkonfiskoval stát. Poté jej využívala ČSAV. Po roce 1989 bylo panství v restituci navráceno. V současné době patří do majetku firmy Panství Bechyně SE/Herrschaft Bechyne SE, se sídlem ve Vaduz (Lichtenštejnsko).

Majetek Panství Bechyně SE/Herrschaft Bechyne SE obnáší 4982 hektarů vlastních lesních pozemků, 500 hektarů lesů pronajatých od okolních obcí, 282 hektarů rybníků, areál BECHYŇSKÉHO ZÁMKU a další nemovitosti na Bechyňsku. Hospodaří zde česká dceřiná společnost Panství Bechyně s.r.o.

Zámek, přilehlé nemovitosti a pozemky jsou od roku 1994 nepřetržitě opravovány. Do roku 2007 uskutečnila společnost Panství Bechyně rekonstrukce a opravy za více než 210 milionů korun.

Jedny z nejdůležitějších a nejnákladnějších oprav proběhly na celé prohlídkové trase zámku. Byl zrestaurován nábytek, obrazy, podlaha, kazetový strop, nástěnné malby Vokova svatebního sálu a jízdárna. Dále byla zrekonstruována kašna, Lesní dům, historické fresky na nádvoří, zámecká věž a byla provedena kompletní výměna střešní krytiny a krovů.

Většinu zámeckých prostor je možné využít pro kulturní a společenské akce, včetně svatebních obřadů. V letních měsících zde probíhají různé historicko-kulturní události. Aktuální přehled najdete vždy v sezoně na našich webových stránkách.


Proměny v časeToulavá kamera

Náš zámek byl také cílem pořadu Toulavá kamera, ve které tvůrci nahlédli například do pozdně gotického Stromového sálu nebo do svatebního sálu Petra Voka.


Spustit video